Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật điện lực

Đến năm 2012, Dự thảo Luật Điện lực sau khi đã sửa đổi sẽ chính thức trình lên Chính phủ. Ảnh minh họa: VOVNews

ThienNhien.Net  –  Ngày 29/8/2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp rà soát tiến trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực để đảm bảo việc trình Quốc hội vấn đề này trong kỳ họp cuối năm 2012.

Các đại biểu dự họp đã thảo luận về việc hiệu chỉnh một số nội dung quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau sau khi gửi Dự thảo Luật sửa đổi để lấy ý kiến của các Sở Công Thương, đơn vị điện lực, một số khách hàng, nhà đầu tư điện lớn.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về kết quả Hội nghị tổng kết thi hành Luật Điện lực sau 6 năm thực hiện cũng như các chế định chính được quan tâm trong Dự thảo Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung. Đó là các vấn đề liên quan đến quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo; giấy phép hoạt động điện lực; quyền, nghĩa vụ của đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực; điều tiết, thanh tra hoạt động điện lực; vấn đề giá điện, điện phục vụ nông thôn, miền núi, hải đảo.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương từ nay đến cuối năm gửi lấy ý kiến bằng văn bản tới các Bộ, các Sở Công Thương, các đơn vị liên quan, đồng thời tổ chức hội thảo tổng hợp để hoàn chỉnh, gửi Bộ Tư pháp để hoàn thành thẩm định Dự thảo.

Đầu năm 2012, Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ chính thức báo cáo lên Chính phủ để xem xét và sau đó trình Quốc hội quyết định.