TP HCM: 12.000 tỷ đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Theo Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT,  UBND TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015, với tổng kinh phí 12.000 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn thu hút đầu tư nước ngoài và vốn trong nước là 50/50.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm thực hiện hiệu quả các giải pháp thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu tới năm 2015; đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố, cũng như tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế theo hướng phát thải các-bon thấp và nỗ lực giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, đánh giá chi tiết định tính và định lượng về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên các lĩnh vực, từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó.