Hà Nội có Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng

ThienNhien.Net – Ngày 5/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc thành lập Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng, trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội, có trụ sở tại Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Theo đó, Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo qui định hiện hành của Pháp luật.

Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng có chức năng tổ chức các hoạt động phân tích và cấp giấy chứng nhận cho rau, quả, chè theo quy định của Nhà nước và Thành phố, trong đó có cấp giấy chứng nhận VIETGAP, phục vụ công tác quản lý an toàn thực phẩm cho các loại rau, quả, chè trên địa bàn Thành phố.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước và của Thành phố, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trạm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm cây trồng.