Họp Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ

ThienNhien.Net – Cuộc họp Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ lần thứ 12 hiện đang diễn ra tại Nha Trang từ ngày 16 – 18/6.

Cuộc họp được tổ chức nhằm đánh giá tiến độ đạt được của các nước thành viên kể từ lần họp thứ 11, đồng thời xem xét các sáng kiến đề xuất của Chủ tịch và các nước thành viên; đưa ra kết luận của cuộc họp lần thứ 12 và tiếp tục phân công thực hiện. Đặc biệt, Ban Thư ký ASEAN phụ trách về môi trường biển và vùng ven bờ sẽ cập nhật các thông tin liên quan và thông báo tổng hợp về tình hình thực hiện ở cấp khu vực.

Tại cuộc họp lần này, Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày và cập nhật nội dung của đề xuất về biến đổi khí hậu và các vùng bờ ASEAN: tổn thương, những tác động và thích ứng của Việt Nam, đề nghị hoàn thiện đề xuất này và tìm nguồn tài trợ với sự phối hợp của Nhóm công tác ASEAN về biến đổi khí hậu. Việt Nam đề nghị thành lập Mạng lưới ASEAN về các cơ quan quản lý và nghiên cứu môi trường và tài nguyên biển.

Việt Nam đề nghị thành lập Mạng lưới ASEAN về các cơ quan quản lý và nghiên cứu môi trường và tài nguyên biển (Ảnh minh họa: Vea.gov.vn)

Trong thời gian hai ngày họp, các đề xuất của các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN sẽ trình bày bao gồm: Đề xuất trao đổi thông tin về rạn san hô và cỏ biển trong các nước ASEAN (Ban Thư ký CTI); Cơ chế của ASEAN về tăng cường giám sát hoạt động phạm pháp về xả thải cặn dầu trên biển (Ban Thư ký ASEAN và Việt Nam); Cập nhật thông tin đề xuất về biến đổi khí hậu và các vùng bờ ASEAN: tính tổn thương, những tác động và thích ứng (Việt Nam); Đề xuất trao đổi thông tin về san hô và cỏ biển trong các nước ASEAN (ACB)…

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vẫn đang giữ vai trò Chủ tịch Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và vùng ven bờ trong 3 nhiệm kỳ. Bước sang kỳ họp lần thứ 12 này, vị trí Chủ tịch Nhóm sẽ được chuyển giao cho đại diện của Philippines.