Bắc Giang thông qua kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Hưởng ứng chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Bắc Giang đã thông qua kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Theo tin từ TTXVN, đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy BĐKH sẽ khiến một số ngành, lĩnh vực ở Bắc Giang chịu tác động xấu như: Nông nghiệp và an ninh lương thực, tài nguyên nước, tài nguyên đất, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái tự nhiên và cộng đồng dân cư sống gần khu vực gần các sông, hồ và miền núi của tỉnh.

Tỉnh đã chỉ đạo ứng phó với BĐKH thông qua tăng cường về năng lực ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh thực thi các biện pháp kiểm soát, xử lý hiệu quả các chất thải nhằm góp phần giảm nhẹ khí thải nhà kính, các công trình xử lý chất thải trên địa bàn; đồng thời quản lý nguồn tài nguyên nước, mở rộng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng thích ứng với BĐKH; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ sản xuất, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về BĐKH và các biện pháp ứng phó của ngành nông nghiệp tỉnh.