Phát động ba cuộc thi về tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Ba cuộc thi về tiết kiệm năng lượng trong năm 2011 gồm “Tòa nhà hiệu quả năng lượng”, “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” cùng Giải thưởng “Truyền thông về tiết kiệm năng lượng”.

Các cuộc thi do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội phát động ngày 30/5 nhằm khuyến khích các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tòa nhà, thông qua các giải pháp thiết kế, xây dựng, đầu tư công nghệ và sử dụng thiết bị hiệu quả năng lượng.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công Thương) Phương Hoàng Kim, công nghiệp và tòa nhà là những lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng (chiếm 50% tổng năng lượng tiêu thụ).

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ lạc hậu, mức tiêu hao năng lượng cao, quy trình quản lý sử dụng năng lượng chưa được cải tiến theo hướng tối ưu hóa, đồng bộ hóa.

Được biết, tiềm năng tiết kiệm năng lượng thông qua các giải pháp thiết kế, vận hành và sử dụng hợp lý của các tòa nhà là từ 15 – 40%.