Đắk Lắk: Chủ đầu tư thủy điện chưa chú trọng trồng bù rừng

Thuỷ điện Sêrêpốk 4 (Ảnh: daklak.gov.vn)

ThienNhien.Net – Theo ông Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện nay, phần lớn các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh vẫn chưa triển khai trồng lại rừng, đất lâm nghiệp chuyển đổi qua mục đích sử dụng làm thuỷ điện nên gây nhiều tác động xấu về môi trường và xã hội.

Theo Nghị định 23 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng thì các dự án thuỷ điện lấy rừng để ”đổi” công trình phải trồng lại rừng thay thế. Thế nhưng, thực tế, trên địa bàn chỉ mới có dự án thuỷ điện Sêrêpốk 4 (Buôn Đôn) trồng được 38,6 ha so với 202 ha rừng tự nhiên bị chuyển đổi. Dự án thuỷ điện Ea M’Đoan 2 (huyện Ma Đ’Rắk) trồng được 5 ha trong khi diện tích rừng tự nhiên bị chuyển đổi gần 12 ha. Các dự án thuỷ điện khác, đến nay, các chủ đầu tư vẫn còn không chú ý tới. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk kiên quyết buộc các chủ đầu tư các dự án thuỷ điện thực hiện nghiêm túc Nghị định 23, những địa bàn không còn đất trồng lại rừng, các chủ đầu tư quy đổi ra tiền theo diện tích tương ứng, chuyển về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để có kế hoạch trồng lại rừng trên địa bàn.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 34 công trình thuỷ điện triển khai xây dựng, với công suất từ 0,2 đến gần 300 MW và diện tích lưu vực các công trình đều trùng với phần lớn diện tích có rừng nằm trên các địa bàn thuộc các huyện Buôn Đôn, Ma Đ’Rắk, Lắk, Krông Bông, Ea Kar, Ea Súp, Ea H’Leo. Trong đó có 5 công trình thuỷ điện, với tổng công suất 67,4 MW đã khai thác sử dụng phát điện hoà vào mạng lưới điện quốc gia, với hàng triệu KWh phát điện. Theo thống kê, chỉ riêng từ năm 2006 trở lại đây, trên đại bàn tỉnh Đắk Lắk đã có gần 1.882 ha rừng, đất rừng được chuyển đổi mục đích qua sử dụng làm các công trình thuỷ điện.