Bình Dương giải quyết tình trạng ô nhiễm nước ngầm

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương giải quyết tình trạng ô nhiễm nước ngầm tại một số khu vực trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Thuận An, Dĩ An và các cơ quan liên quan thông báo cho nhân dân tại các khu vực có tầng nước ngầm mạch nông bị ô nhiễm (ở khu phố Bình Phước B – Phường Bình Chuẩn, khu phố Bình Thuận – Phường Thuận Giao, khu phố 1B – Phường An Phú của thị xã Thuận An; khu vực gần hồ điều tiết của Kênh Ba Bò – Thị xã Thuận An và Dĩ An) để người dân biết và hạn chế sử dụng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu lập các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát và cấp nước cho các khu đô thị, khu dân cư.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xử lý các cơ sở công nghiệp chưa xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định; tiếp tục tổ chức quan trắc chất lượng nước ngầm tại các khu vực đã hoặc có nguy cơ bị ô nhiễm do quá trình phát triển công nghiệp và đô thị để có những cảnh báo và xử lý kịp thời…

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét không chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án có lưu lượng nước thải sản xuất và sinh hoạt trên 10m³/ngày tại các khu vực chưa có hoặc không có hạ tầng về thoát nước để tránh tình trạng nước thải thấm vào đất gây ô nhiễm các tầng chứa nước ngầm, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Được biết, vừa qua, tỉnh Bình Dương quyết định sẽ tiến hành di dời 17 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị, bao gồm: 13 cơ sở ở thị xã Dĩ An, 1 cơ sở ở thị xã Thuận An và 3 cơ sở ở thị xã Thủ Dầu Một trước ngày 31/12/2012.

Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh phấn đấu có 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để hoặc di dời ra khỏi các khu dân cư đô thị; 99% tỷ lệ dân số thành thị sử dụng nước sạch; 98% tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.