Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan nhà nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cung ứng, sử dụng và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Chi tiết văn bản (trên website Chính phủ) >>