Xây đường cứu hộ, cứu nạn tại Vĩnh Long và Trà Vinh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc UBND tỉnh Vĩnh Long đầu tư các dự án xây dựng đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Long đầu tư xây dựng đường ĐT 910 và các cầu Ông Nam, Ông Cớ, Phú Lộc thuộc huyện Tam Bình. Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo để hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án nêu trên.

Liên quan đến đầu tư xây dựng đường giao thông, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc, UBND tỉnh Trà Vinh đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt, bão trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Trà Vinh rà soát quy hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định.