Cần xử lý tốt nước thải đầu vào sông Nhuệ-Đáy

ThienNhien.Net – Với mục đích nâng cao vai trò và thúc đẩy những giải pháp hỗ trợ, quản lý tổng thể tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy, ngày 19/8/2010, tại thành phố Hà Nội, Mạng lưới Cộng tác vì nước của Việt Nam (VNWP) đã tổ chức hội thảo về Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy.


Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều nhất lượng chất thải gây ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Nhuệ – Đáy với 48,8%, tiếp đến là tỉnh Nam Định – 17,8%; Hà Nam 15%, sau đó là các tỉnh Ninh Bình – 14% và Hòa Bình – 4,4%.

Để giảm thiểu xả thải ô nhiễm, tiến tới xử lý về cơ bản lượng chất nguy hại trước khi cho hòa vào dòng Nhuệ – Đáy, các đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ đa ngành, đa địa phương.

Bàn về các giải pháp, Ths. Nguyễn Bích Thủy, Viện Quy hoạch Thủy Lợi cho rằng: “Biện pháp cốt yếu là xử lý tốt chất lượng nước thải đầu vào, có như vậy chúng ta mới giải quyết dứt điểm được vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ – Đáy”.