Ứng dụng hệ thống cảnh báo lũ trên sông

ThienNhien.Net – Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống cảnh báo lũ trên sông Truồi, sông Bù Lu.


Đây là đề tài do Kỹ sư Hoàng Tấn Liên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ triển khai thực hiện từ 07/2008 đến 04/2010, với mục tiêu xây dựng các mức báo động lũ, xây dựng hệ thống cảnh quan dự báo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng tránh khi có nguy cơ lũ lụt xảy ra trên sông

Qua nghiên cứu chế độ lũ vùng hạ lưu sông Truồi, Bù Lu cho thấy, chế độ mưa lũ trên các lưu vực sông này là khá phức tạp. Sự chuyển tiếp đột ngột giữa vùng núi và vùng đồng bằng, sự che chắn của dãy núi Hải Vân – Bạch Mã đã làm cho nhiều khu vực có cường độ mưa lớn và biến đổi mạnh mẽ theo không gian, có nguy cơ gây ra lũ quét, lũ lớn và ngập lụt rất nguy hiểm. Vùng đồng bằng có cao trình địa hình thấp, chịu chi phối mạnh của thủy triều là những nhân tố gây ra sự phức tạp của quá trình ngập lụt tại đây.

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức điều tra khảo sát thực địa về tình hình dân sinh kinh tế, ngập lụt toàn bộ hạ lưu sông Truồi, sông Bù Lu; tính toán khôi phục chuỗi số liệu lũ, phân tích đặc điểm; đề xuất các mức báo động lũ ở hai sông. Ngoài ra, lập bản đồ nguy cơ ngập lụt ứng với các cấp báo động, xây dựng mạng lưới trạm phục vụ công tác theo dõi, cảnh báo và phương án dự báo lũ ở hai sông này.

Các phương án cảnh báo, dự báo lũ được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến trên cơ sở dữ liệu đo đạc trong 2 năm 2008-2009, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn, có khả năng đáp ứng được nhu cầu dự báo tác nghiệp phục vụ phòng chống lũ lụt trong điều kiện hiện nay.

Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu khí tượng thủy văn trong nhiều năm, thời gian đo đạc thu nhập dữ liệu còn ngắn làm cho kết quả tính toán, phân tích đặc điểm mưa lũ, các phương án cảnh báo, dự báo lũ chưa sát với thực tế. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã đề xuất đầu tư xây dựng mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn trong mùa mưa lũ theo hệ thống mà đề tài đã thực hiện.

Việc xây dựng hệ thống cảnh báo lũ, dự báo chính xác các mức báo động lũ, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng tránh khi có nguy cơ lũ lụt xảy ra.