Tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia

ThienNhien.Net – Ngày 14/06, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (Nghị quyết 66). Theo đó, một số đại biểu cho rằng, cần làm rõ, bổ sung tiêu chí ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của các dự án, công trình quan trọng quốc gia.


Tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư

Sau gần 4 năm thực hiện, Nghị quyết 66 đã đáp ứng những thay đổi của nền kinh tế, đồng bộ hoá với các luật mới được ban hành.

Tuy nhiên, với sự phát triển của nền kinh tế và sự hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế, quy mô, số lượng các dự án ngày càng lớn hơn, hình thức đầu tư đa dạng hơn… một số nội dung của Nghị quyết 66 đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước hiện nay.

Từ những bất cập nêu trên cho thấy Nghị quyết 66 cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay, để tranh thủ các cơ hội đầu tư và góp phần cải thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam.

Đa số ý kiến các đại biểu cho rằng, việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66 phải đảm bảo tạo thuận lợi và thông thoáng hơn cho các hoạt động đầu tư thông qua việc xem xét điều chỉnh một số quy định không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, cũng tạo sự thống nhất và phù hợp với các quy định mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Làm rõ tiêu chí môi trường

Theo tờ trình của Chính phủ, một trong năm tiêu chí xác định các dự án, công trình quan trọng quốc gia bao gồm dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Trong đó, dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường bao gồm nhà máy điện hạt nhân, dự án đầu tư sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng (bao gồm: vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học) từ 200 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 200 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên, trừ các dự án trồng rừng, trồng cao su trên đất rừng sản xuất.

Đại biểu Ngô Văn Hùng (Lào Cai) cho rằng, với thực trạng mất rừng nghiêm trọng như hiện nay, quy định diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn như vậy là quá lớn, cần xem xét lại.

Về quy định điều chỉnh nâng quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng lên 35.000 tỷ đồng đối với dự án đầu tư trong nước theo như dự thảo Nghị quyết, hầu hết các ý kiến đại biểu đồng ý bởi quy định mức vốn đầu tư được tính theo thời giá năm 2006.

Tuy nhiên cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên tiêu chí quy mô vốn đầu tư của dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ở mức như hiện nay là 20.000 tỷ đồng tại thời điểm lập dự án, sau đó có tính hệ số trượt giá.

Liên quan tới tiêu chí quy mô vốn đối với dự án, công trình quan trọng đầu tư ra nước ngoài, đại biểu Ngô Minh Hồng (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, việc đầu tư ra nước ngoài cần sử dụng lượng vốn lớn bằng ngoại tệ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cân đối kinh tế vĩ mô.

Vì vậy, đề nghị Quốc hội cần kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn này; đề xuất quy định mức vốn của các dự án, công trình đầu tư ra nước ngoài phải trình Quốc hội thấp hơn mức vốn (35.000 tỷ đồng) của các dự án, công trình đầu tư tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị bổ sung một điều về giải thích từ ngữ nhằm làm rõ một số khái niệm, cụm từ như: vốn nhà nước, cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau v.v… để thống nhất khi áp dụng trong thực tế.

Dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 66 bao gồm 9 Điều với các nội dung chính như tiêu chí về các dự án, công trình quan trọng; thủ tục và nội dung thẩm tra của các cơ quan có liên quan của Quốc hội; hồ sơ dự án, công trình quan trọng; trình tự, thủ tục xem xét về chủ trương đầu tư và theo dõi thực hiện dự án của Quốc hội…