Bổ sung quy hoạch Đề án quặng sắt ở Văn Chấn

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung Đề án “Đánh giá triển vọng quặng sắt thuộc các xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” vào Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm 2010, định hướng đến 2020.


Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc góp vốn của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đầu tư Đề án trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát về những vấn đề cụ thể việc góp vốn đầu tư triển khai Đề án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010.

Cũng liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, trước tình hình hoạt động khoáng sản trái pháp luật tại khu vực Phia Oắc-Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Cao Bằng có biện pháp chấm dứt tình trạng trên, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tỉnh Cao Bằng cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 26/2008/CT-TTg ngày 01/09/2009, khẩn trương hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch khoáng sản, công tác kinh doanh khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.