Quảng Ninh: Triển khai dự án lưới điện nông thôn

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn số 1305/UBND-CN chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh phối hợp cùng Điện lực Quảng Ninh triển khai dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Dự án này đã được UBND tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc cam kết thực hiện với nội dung: ngành điện làm chủ đầu tư và vay vốn ngân hàng để thực hiện xây dựng toàn bộ hệ thống lưới điện quốc gia khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; tỉnh sẽ hỗ trợ phần lãi suất vốn đầu tư xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp trong thời gian 3 năm và chịu chi phí phần vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ áp.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án, theo công văn số 1305/UBND-CN, UBND tỉnh đã giao các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho Điện lực Quảng Ninh trong quá trình triển khai dự án theo đúng các quy định của pháp luật và lộ trình mà tỉnh đã chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của tỉnh để làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành vào năm 2010.