Nỗi lo rác thải điện tử

ThienNhien.Net – Một báo cáo mới đây của Liên Hiệp Quốc dựa trên kết quả khảo sát tại 11 nước cho biết, rác thải điện tử đang chất thành núi tại nhiều nước đang phát triển ở khu vực châu Á và châu Phi. Do người tiêu dùng liên tục mua mới các sản phẩm và thải đi đồ hỏng hóc hay lạc hậu, mà mỗi năm khối lượng vật liệu dùng cho ngành công nghệ thông tin lên tới khoảng 40 triệu tấn. Theo báo cáo này, tại Ấn Độ số lượng máy tính trở thành phế thải có thể tăng khoảng 500% trước năm 2020. Còn tại Trung Quốc và Nam Phi, tới năm 2020 số lượng các máy tính phế thải sẽ tăng khoảng 400% so với năm 2007. Bản báo cáo hẳn cũng làm sửng sốt nhiều người với thông tin rằng số lượng điện thoại di động phế thải có thể tăng tới 7 lần tại Trung Quốc và 18 lần tại Ấn Độ. Hơn nữa, việc sản xuất điện thoại di động và máy tính hằng năm tiêu thụ khoảng 3% số lượng kim loại vàng bạc, 13% số lượng palladium và 15% số lượng cobalt được sản xuất ra trên thế giới. Nếu không được kiểm soát và xử lý đúng qui trình, rác thải điện tử sẽ là mối đe doạ tới sức khoẻ con người và môi trường.

e-waste