Làng nghề Phùng Xá gây ô nhiễm sông Đáy

ThienNhien.Net – Sử dụng nhiều hóa chất để tẩy, nhuộm, hấp… các sản phẩm dệt, nhưng lại thiếu hệ thống xử lý nước thải, nên nhiều năm qua, nước thải từ các cơ sở dệt ở xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là một trong những nguyên nhân làm tăng mức độ ô nhiễm sông Đáy.

Theo báo Hà Nội Mới, các loại nước thải đủ màu sắc của làng nghề này đã được xả thẳng ra sông trên địa bàn xã Phùng Xá. Dòng nước thải từ các cơ sở sản xuất bốc mùi nồng nồng, hăng hắc của thuốc giặt, tẩy.

Vào trung tuần tháng 12-2009, Cục Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu nước thải từ các cơ sở sản xuất thải ra sông Đáy, kết quả kiểm tra cho thấy 6/8 mẫu nước có nồng độ các chất nguy hại vượt nhiều lần quy định cho phép.

Ước tính của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức, trung bình 1 ngày đêm, mỗi cơ sở sản xuất xả khoảng 200m3 nước thải chưa qua xử lý ra sông Đáy. Như vậy, đoạn sông Đáy chảy qua địa bàn xã Phùng Xá phải tiếp nhận hàng nghìn m3 nước thải/ngày, đêm từ các cơ sở sản xuất khăn mặt, khăn bông đóng trên địa bàn.

Không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt sông Đáy, nguồn nước thải chưa qua xử lý này còn chứa nhiều hóa chất độc hai, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.