Đà Nẵng: Tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.


Tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện thu gom toàn bộ nước thải từ cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối thủy sản đưa về trạm xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường Quốc Việt đầu tư để xử lý.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp, yêu cầu phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ (đối với các doanh nghiệp chưa xây dựng hoặc xây dựng nhưng chưa đủ tiêu chuẩn), trước khi xả đấu nối vào hệ thống thu gom để chuyển về hệ thống xử lý tập trung tại Khu công nghiệp. Kinh phí thực hiện do các doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả cho Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường Quốc Việt.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải nội bộ đủ tiêu chuẩn, UBND thành phố yêu cầu phải hoạt động xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại B theo quy định, trước khi xả thải vào hệ thống thu gom chung của thành phố; việc xả thải phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

Trường hợp các doanh nghiệp không tự xử lý nước thải nội bộ của đơn vị thì phải hợp đồng với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường Quốc Việt để xử lý;

Về vấn đề thu phí xử lý nước thải tại Khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường Quốc Việt đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong quý 2/2010

Đối với Khu vực Trạm xử lý nước thải Hòa Cường, UBND thành phố đồng ý sử dụng hóa chất để thử nghiệm xử lý nước thải đầu vào tại đây để giảm thiểu mùi hôi trong thời gian 06 tháng, thực hiện kể từ ngày 16/01/2010.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương án xử lý nước thải và mùi hôi khu vực đoạn kênh hở hồ công viên Khuê Trung; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát kiểm nghiệm chất lượng nước thải, mùi hôi và đánh giá hiệu quả quá trình thử nghiệm xử lý nước thải đầu vào tại Trạm.

Về Khu vực Âu thuyền Thuận Phước, UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng phương án thu gom nước thải từ hồ Đầm Rong về trạm xử lý nước thải tập trung Phú Lộc và cống ngăn triều chống ngập úng tại khu vực này, báo cáo UBND thành phố trong quý 1/2010.