Tăng cường sử dụng thiết bị vệ tinh trong phòng chống thiên tai

ThienNhien.Net – Để đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường sử dụng thiết bị thông tin vệ tinh IP-VSAT.

Thời gian vừa qua, Chi cục Thủy lợi – Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnhQuảng Ninh đã ký hợp đồng thuê sử dụng máy thông tin vệ tinh IP-VSAT với Viễn thông Quảng Ninh trong mùa mưa bão phục vụ thông tin liên lạc.

Trên thực tế diễn biến thất thường, thiên tai hoặc các vụ tai nạn có liên quan đến các yếu tố thời tiết khí hậu xảy ra quanh năm, việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mùa mưa bão và các tháng còn lại trong năm rất quan trọng. Do đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi tiếp tục ký hợp đồng thuê sử dụng mạng thông tin vệ tinh trong cả năm 2010 phục vụ cho công tác PCTT và TKCN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viễn Thông Quảng Ninh hướng dẫn quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích và an toàn các thiết bị thu phát thông tin từ vệ tinh.