Phê duyệt quy hoạch nông-lâm-thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015

ThienNhien.Net – Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt Quy hoạch nông, lâm nghiệp và thủy lợi trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.


Theo đó, trong thời gian tới hoạt động nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh sẽ được phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá với hiệu quả cao và bền vững, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hoá; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hoá, tăng thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, về nông nghiệp, tỉnh sẽ tập trung phát triển tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi để trở thành ngành sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp; khai thác có hiệu quả về đất sản xuất nông nghiệp, khí hậu, lao động, lợi thế địa lý để tăng nhanh khối lượng các sản phẩm nông nghiệp có nhu cầu tiêu thụ lớn như thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, rau xanh, thóc, hoa quả…, đảm bảo cung cấp ổn định lương thực, thực phẩm cho khu vực nông thôn và một phần cho người dân đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch.

Quy hoạch cũng nêu nhiệm vụ chính trong phát triển lâm nghiệp thời gian tới là bảo vệ diện tích đất rừng tự nhiên hiện có, tăng nhanh diện tích rừng phòng hộ, kết hợp với tạo cảnh quan du lịch sinh thái; chú trọng phát triển 3 loại rừng phòng hộ, sản xuất, đặc dụng; khai thác có hiệu quả diện tích đất đồi núi chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất có rừng. Quy hoạch đất có rừng của Quảng Ninh đến năm 2010 là 304.949 ha, chiếm 50% diện tích tự nhiên và tăng lên 57% vào năm 2020.

Ngành thuỷ lợi sẽ tập trung phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, cung cấp nước sinh hoạt cho các khu đô thị và vùng biên giới, hải đảo. Phấn đấu đến năm 2010, toàn tỉnh có 70% diện tích gieo trồng được tưới tiêu chủ động, 85 – 90% hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh và đến năm 2020, tỷ lệ này sẽ tương ứng 80% và 98 -100%.

Trong những năm tiếp theo, Quảng Ninh sẽ gắn phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp với nâng cao năng suất lao động, phát triển ngành nghề để thu hút lao động, chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho hộ nông dân.

Khái toán vốn đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ lợi đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh khoảng trên 20.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm hơn 30%, còn lại là từ các nguồn vốn khác. Quá trình đầu tư sẽ được phân kỳ thành 3 giai đoạn: từ năm 2008 đến 2010, từ 2011 đến 2015, 2016 đến 2020.

Xem chi tiết nội dung Phê duyệt quy hoạch tại đây