Đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất và quản lý

ThienNhien.Net – Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất, đời sống được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm qua của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN (UDC), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.


Nằm trong chuỗi hoạt động tư vấn – đào tạo, UDC đã xây dựng và hoàn thành thiết lập hệ thống quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005 được đánh giá chứng nhận của tổ chức DAS cho Sở KHCN. Bên cạnh đó còn thực hiện tư vấn chuyển đổi và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Trung tâm Tin học – Thông tin KHCN, Công ty Cao su Đồng Nai. Trung tâm cũng đã thực hiện đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý tiêu chuẩn; tư vấn áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng như: kaizen, 5S, công cụ kiểm soát chất lượng tư vấn lập dự án đấu thầu, thẩm định công nghệ; tư vấn đánh giá an toàn bức xạ, kiểm định máy X-Quang, y tế…


Đối với hoạt động ứng dụng, hiện trung tâm đang xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư “Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm tra không phá hủy”; đồng thời triển khai ứng dụng 2 đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật theo phương pháp canh tác tự nhiên tại tỉnh Đồng Nai”, “Điều tra tài nguyên di truyền các loài lan rừng Vườn quốc gia Cát Tiên và nghiên cứu các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn. Ngoài ra, Trung tâm còn tư vấn cho một số công ty, đơn vị tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia như: Tín Nghĩa, Ngân hàng Công thương… Thực hiện kiểm định gần 40 máy X-Quang cho các cơ sở y tế trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ, phối hợp với Bộ KHCN tổ chức hội thảo về chương trình kiểm toán tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển giao các công nghệ năng lượng mới như năng lượng mặt trời, hệ thống điện gió … tới các doanh nghiệp. Trong đó, triển khai mô hình lò gạch liên tục kiểu đứng cho cơ sở sản xuất gạch Long Thiện (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và kiểm toán năng lượng cho gần 20 doanh nghiệp.