Yên Bái: Kết quả thực hiện dự án khí sinh học năm 2009

ThienNhien.Net – Năm 2009, tỉnh Yên Bái được Văn phòng Dự án Khí Sinh học (KSH) Trung ương giao chỉ tiêu thực hiện 400 công trình, mỗi công trình được hỗ trợ 1,2 triệu đồng. Và cho tới tháng 11/2009, tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao trên 7 huyện thị thành phố.


Văn phòng Dự án KSH tỉnh Yên Bái đã giao kế hoạch cho 7 huyện, thị, thành phố, trong đó huyện Lục Yên: 25 công trình, Văn Chấn: 60 công trình, Trấn Yên: 50 công trình, Văn Yên: 96 công trình, Yên Bình: 94 công trình, thị xã Nghĩa Lộ: 5 công trình, thành phố Yên Bái: 70 công trình. Trong thời gian thực hiện dự án, các kỹ thuật viên của tỉnh, huyện đã triển khai tuyên truyền vận động xuống tận thôn xã, cho các hộ đăng ký xây dựng, hướng dẫn, tư vấn và giúp hộ gia đình thực hiện tốt các yêu cầu của dự án.

Dự án đã tổ chức 40 lớp tập huấn với trên 400 lượt hộ tham gia. Tiếp đó các địa phương đã thực hiện tốt công tác nghiệm thu giám sát kiểm tra, chuyển hồ sơ kịp thời về văn phòng dự án tỉnh.

Ngoài ra, dự án xây dựng được 4 mô hình sử dụng bã thải, nước xả cho chăn nuôi, dùng bình nóng lạnh thắp sáng tại xã Tân Hương huyện Yên Bình và xã Hoàng Thắng, An Bình của huyện Văn Yên. Mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm được chi phí thức ăn cho cá, lượng phân bón và hạn chế sâu bệnh trên rau, tiết kiệm chi phí dùng điện.

Từ khi tham gia dự án đến nay (2006 – 2009), toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn được154 lớp với trên 3000 lượt hộ tham gia về ứng dụng, lợi ích, cách vận hành bảo dưỡng công trình KSH; xây dựng được 1534 công trình và đi vào hoạt động ổn định; cung cấp một lượng khí đốt cần thiết cho các hộ chăn nuôi, làm giảm một lượng lớn khí CO2 thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, lượng bã thải và nước xả còn là nguồn dinh dưỡng quý báu cho cây trồng và vật nuôi của mỗi gia đình. Kế hoạch 2 năm tới (2010 – 2011), mỗi năm tỉnh thực hiện xây dựng 200 – 400 công trình KSH. Tuy sự hỗ trợ của dự án không nhiều, song cái được của dự án là góp phần giảm ô nhiễm môi trường cho gia đình và xã hội, giải phóng được một số lao động, tiết kiệm được một khoản tiền từ chi phí sản xuất, góp phần làm giầu cho gia đình và xã hội.