CARE giới thiệu phim về Quản lý rừng ngập mặn

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ hợp tác với Mạng lưới Nghèo đói, Môi trường và Biến đổi khí hậu (PECCN) của CARE Quốc tế, Tổ chức CARE tại Việt Nam đã phối hợp giới thiệu phim về “Quản lý Rừng ngập mặn của chúng tôi: Quản lý và trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng”. Đoạn băng cho thấy tầm quan trọng của rừng ngập mặn trong công tác phòng chống thiên tai và vai trò thiết yếu của các cộng đồng trong việc quản lý bền vững các khu rừng.


Tháng 09/2005, Bão Damrey, cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới Việt Nam trong nhiều năm, trận bão này ảnh hưởn đến vùng biển phía Đông của Việt Nam. Tâm bão ảnh hưởng tới tỉnh Thanh Hóa ở phía Bắc Việt Nam, sức gió hơn 100 km/giờ tàn phá các cộng đồng nghèo ven biển, làm hư hỏng đê điều, phá hủy nhà cửa, ruộng lúa và chăn nuôi. Chỉ có một khu vực trong tỉnh – huyện Hậu Lộc, là không bị ảnh hưởng nhiều. Đó là nhờ vành đai rừng ngập mặn đóng một vai trò thiết yếu trong việc ngăn chặn xói mòn đất và bảo vệ đê điều bằng cách làm giảm sức mạnh của sóng bão.

CARE đã làm việc trong ba năm qua trong lĩnh vực này về Dự án quản lý và trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng. Phim này cho thấy cách trồng và quản lý bền vững ở các khu vực rừng ngập mặn rộng lớn chính là chìa khóa để bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương với các tác động vật lý và kinh tế do thiên tai như Bão Damrey.

Phim được đăng tải trên trang web biến đối khí hậu của CARE: “Quản lý Rừng ngập mặn của chúng tôi: Quản lý và trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng”