Ra mắt chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cà Mau

ThienNhien.Net – Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và ra mắt Chi cục bảo vệ môi trường. Đến dự có Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ Môi trường Tây Nam Bộ – Phạm Đình Đôn.


Quy hoạch môi trường tỉnh Cà Mau đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm đánh giá hiện trạng tài nguyên, môi trường; hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội trong mối quan hệ tương tác với hiện trạng môi trường các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; dự báo xu thế biến đổi môi trường, tài nguyên tỉnh Cà Mau dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại địa phương; qua đó đề xuất một số quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường và khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên tỉnh Cà Mau.

Chi cục bảo vệ môi trường mới thành lập đã đề ra hoạt động bảo vệ môi trường từ nay đến cuối năm 2009 và định hướng hoạt động trong năm 2010. Ngoài những nhiệm vụ chuyên ngành về bảo vệ môi trường, chi cục còn triển khai các đề tài, dự án như điều tra hiện trạng, dự báo xu thế biến đổi môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng đất ngập nước tỉnh Cà Mau; hoàn thành dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý môi trường tỉnh.

Việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quy định và áp dụng các chế tài cần thiết để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Trong những năm qua, Cà Mau với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh không tránh khỏi vấn đề ô nhiễm nước thải, khí thải, chất thải rắn; do đó, chi cục bảo vệ môi trường ra đời là cơ quan quản lý nhà nước, có chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý những cơ sở sản xuất (làng nghề, khu công nghiệp, nhà máy…) gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến sức khỏe, cuộc sống của người dân, từng bước nâng cao chất lượng môi trường tại các khu công nghiệp, đô thị, nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương và mục tiêu chung của đất nước về bảo vệ môi trường.