Triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1

ThienNhien.net – Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng, ngày 30/07, UBND TP Hà Nội đã có công điện khẩn số 12/CĐ-UBND gửi Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm A(H1N1) trên địa bàn Thành phố.


UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan đoàn thể triển khai, thực hiện ngay các nhiệm vụ như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Giáo dục – Đào đạo phải làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền cho các cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổng vệ sinh môi trường và kiểm tra viện phòng chống dịch tại các đơn vị, trường học.

Sở Y tế phải giám sát chặt chẽ các chùm ca bệnh tại cộng đồng, cơ sở khám, chữa bệnh; tổ chức tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân để không xảy ra trường hợp tử vong vể cúm. Công tác trực dịch được tiến hành 24/24h, khoanh vùng các ổ dịch, tránh để dịch lây lan.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch quận, huyện, thị xã, các ban, ngành, đoàn thể triển khai, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch; tập huấn, tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng dịch; tổ chức các đoàn kiểm tra các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.