Cần rà soát lại giấy phép môi trường và tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và Cục Quản lý tài nguyên nước về vấn đề rà soát lại việc cấp phép trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước diễn ra chiều ngày 02/07/2009.

Theo Thứ trưởng, những giấy phép nào thực sự cần thiết thì giữ lại và chuyển sang thành điều kiện hành nghề của nhà đầu tư, còn những giấy phép không cần thiết thì loại bỏ. Về lâu dài, việc phê duyệt bản đăng ký đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp phép xả thải sẽ đưa về một đầu mối giải quyết. Nhưng hiện tại, Tổng cục Môi trường và Cục Quản lý Tài nguyên nước cần xem xét cụ thể nội dung giấy phép ĐTM và xả thải, nếu có nội dung trùng nhau thì cần làm lại giấy phép, hồ sơ.

Được biết, hiện nay công tác cấp phép xả nước thải còn chậm và số lượng giấy phép được cấp phép xả thải còn quá ít. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Hoàng Văn Bảy đề xuất: “Đối với dự án mới nên chuyển cấp phép xả thải vào giai đoạn đầu tư ngay cùng thời điểm của ĐTM. Còn đối với các dự án đã hoạt động, xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có giấy phép nên quy định thời hạn nhất định để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ”.

“Để nội dung cấp phép không bị chồng chéo, Tổng cục Môi trường và Cục Quản lý Tài nguyên nước nên có sự phối hợp chặt chẽ khi phê duyệt ĐTM và cấp phép xả thải. Khi tiến hành xem xét hồ sơ để cấp hai loại giấy phép trên nên có thành viên của Tổng cục Môi trường và Cục Quản lý Tài nguyên nước cùng tham gia” – Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh.