Hà Nội khẳng định chưa chọn tư vấn Trung Quốc tham gia lập quy hoạch sông Hồng

ThienNhien.Net – Ngày 21/3, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên – Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội – đã chính thức thông tin về việc lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch sông Hồng. Ông Tiên khẳng định, “đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng”.

UBND TP.Hà Nội cho biết, ngày 20.3, UBND TP tiếp nhận thông tin trên báo chí “UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu cho Viện Thiết kế và Quy hoạch TP.Hàng Châu (Trung Quốc) để lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng”.

Về việc này, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội, ông Phạm Quý Tiên cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa đồng ý cho một đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Thông cáo báo chí của UBND TP.Hà Nội nêu rõ, thực hiện quy hoạch chung Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26.7.2011; Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18.2.2016. Hiện nay, UBND TP.Hà Nội đang giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội triển khai lập các quy hoạch phân khu, trong đó có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng).

Trên cơ sở đề xuất của 3 nhà đầu tư, Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp để lựa chọn đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu, đưa ra ý tưởng, phương án thực hiện đồ án.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội cho biết, Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc là đơn vị đầu mối chủ trì với các đơn vị liên quan tập hợp toàn bộ tài liệu, thông tin liên quan phục vụ việc nghiên cứu lập đồ án quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

“Các chỉ số thông tin trên đều là những tài liệu công khai, được công bố rộng rãi tại các đề tài nghiên cứu, tài liệu chuyên ngành và phương tiện thông tin đại chúng, không liên quan đến lĩnh vực an ninh quốc phòng. Hệ thống tài liệu, thông tin này sẽ được sử dụng để phục vụ cho các nhà tư vấn, nghiên cứu, đưa ra ý tượng thực hiện đồ án quy hoạch” – ông Phạm Quý Tiên khẳng định.

Chánh văn phòng UBND TP.Hà Nội cho biết thêm, sau khi nghe nhà đầu tư, tư vấn trình bày ý tưởng thực hiện đồ án quy hoạch, thành phố sẽ xem xét, lựa chọn ý tưởng đảm bảo tính khả thi, đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu đặt ra, báo cáo cơ quan có thẩm quyền mới cho phép triển khai nghiên cứu thực hiện đồ án.

Một lần nữa, ông Tiên khẳng định lại, cho đến thời điểm hiện tại, thành phố chưa quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài nào tham gia lập đồ án Quy hoạch dọc hai bên bờ sông Hồng.