Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Cần Thơ

ThienNhien.Net – Thành phố Cần Thơ đang triển khai xây dựng 3 khu nông nghiệp công nghệ cao gồm 1 khu trung tâm và 1 khu phụ trợ với tổng kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2013, 3 khu trên sẽ thực hiện 12 dự án nhân giống các loại cây con, phát triển vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, mở rộng sản xuất rau an toàn; đào tạo nhân lực…

Khu trung tâm đặt tại Trung tâm giống nông nghiệp (huyện Thới Lai) có nhiệm vụ điều phối hoạt động của mạng lưới nông nghiệp công nghệ cao; phối hợp các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới để cải tạo, sản xuất, nhân giống (tinh, chuẩn) cây trồng, vật nuôi; đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật mới; chuyển giao, trình diễn công nghệ, thông tin, quảng bá, thương mại hóa các sản phẩm của mạng lưới.

Hai khu phụ trợ đặt tại Nông trường Sông Hậu và Nông trường Cờ Ðỏ sẽ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giống đại trà, quy trình canh tác, nuôi trồng, tồn trữ, chế biến nông sản; phối hợp với khu trung tâm thực hiện ứng dụng sản xuất thử, triển lãm, dịch vụ, thương mại. Ðối tượng ứng dụng thực nghiệm, sản xuất là lúa, cây ăn trái, rau màu, gia súc, gia cầm, sinh vật cảnh, thủy sản nước ngọt…

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ cao sau thu hoạch; xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản; cải tạo và phát triển hệ thống nhân giống, sản xuất lúa giống nguyên chủng, trình diễn các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ngoài ra, các khu còn hình thành trung tâm giống vật nuôi để nhân giống gia súc gia cầm, thủy sản nước ngọt; cung cấp các dịch vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ đến người dân; ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất cây con, nuôi thủy sản nước ngọt; hoàn chỉnh quy trình chế biến gạo cao cấp theo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm thế giới (EU, Hoa Kỳ); xây dựng hệ thống phân phối gạo cao cấp tại thị trường nội địa, nước ngoài.

Việc xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Thành phố Đà Lạt xây dựng mô hình trồng hoa trong nhà có mái che plastic với quy mô 80 ha, cho thu nhập cao gấp 3 lần trồng theo phương pháp truyền thống.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao với 50 nhà lưới, vườn ươm giống, phòng nuôi cấy mô, xây dựng một số trang trại sản xuất rau an toàn với quy mô hàng trăm ha. Thành phố Hà Nội triển khai dự án khu nông nghiệp công nghệ cao trên 200 ha tại 4 địa điểm.