Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Sáng 14/05, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm 2009, Chi cục sẽ tập trung vào kế hoạch xây dựng phường điểm ở 16 phường/10 quận, kiểm tra giám sát chất lượng nước uống đóng bình và tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thành phố trực thuộc.

Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là kế hoạch phối hợp phòng chống bệnh dịch như tiêu chảy cấp nguy hiểm, cúm A H5N1, cúm A H1N1.

Tại lễ công bố, ông Đào Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông yêu cầu công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phải bắt đầu từ “gốc đến ngọn” nghĩa là từ khâu sản xuất – lưu thông – phân phối đến tiêu dùng.

Đồng thời Chi cục phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Đặc biệt, Chi cục cần xây dựng quy chế nội bộ theo phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm.

Ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.