Toshiba xúc tiến dự án theo cơ chế phát triển sạch tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Tập đoàn Toshiba (Nhật Bản) vừa thông báo thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển sạch Toshiba – Việt Nam bằng việc liên doanh với Công ty TNHH Nguyên Vũ (tỷ lệ vốn góp của Toshiba là 51% và Nguyên Vũ là 49%).

Công ty này sẽ thu hồi khí sinh học biogas – một hỗn hợp khí đốt từ khí mê-tan và ô-xít các-bô-níc thu được từ kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải từ các nhà máy sản xuất tinh bột tại Việt Nam. Công ty sẽ cung cấp khí thu được cho các nhà máy để làm nhiên liệu.

Dự án sẽ đáp ứng các yêu cầu của cơ chế phát triển sạch về cắt giảm phát thải khí nhà kính và cũng giảm các chi phí nhiên liệu cho các nhà máy sản xuất tinh bột.

Trong năm nay, Công ty Dịch vụ Phát triển sạch Toshiba – Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống có thể thu hồi được lượng khí nhà kính, tương đương với việc cắt giảm 70.000 tấn khí thải các-bô-níc (CO2). Hệ thống bắt đầu vận hành từ tháng 01/2010.

Và thời gian tới, công ty dự kiến sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh đến các công ty khác có nguồn nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao như các nhà máy bia và chế biến thực phẩm, với mục tiêu thu hồi khí sinh học tương đương với 500.000 tấn khí CO2 mỗi năm./.