Phát động Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

ThienNhien.Net – Ngày 25/03, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ 15/04 – 15/05/2009.

Chủ đề tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2009 là: “Cộng đồng trách nhiệm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: nhà nước – doanh nghiệp – người tiêu dùng”.

Mục tiêu của Tháng hành động là nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý tham gia vào việc phổ biến tuyên truyền Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của Chính phủ, Bộ Y tế, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, cung cấp các kiến thức khoa học trong việc sản xuất, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.