Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – ngân hàng đặc biệt

ThienNhien.Net – Tại buổi làm việc với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BVMTVN), chiều ngày 11/2/2009 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Quỹ đóng vai trò hết sức quan trọng, là tổ chức tài chính, tín dụng đặc biệt, là cơ quan, tổ chức để Nhà nước thực hiện quản lý linh hoạt nhất các vấn đề môi trường và là sân để huy động nguồn lực chung của xã hội. Thời gian qua Quỹ thực sự hoạt động hiệu quả, có được tổ chức, cơ sở ban đầu; đã hoạt động về tài chính phục vụ xã hội; cho vay ưu đãi, tài trợ…

Năm 2008 đánh dấu một mốc đổi mới cơ bản đối với Quỹ BVMTVN kể từ ngày thành lập. Khẳng định đó được ghi nhận bởi việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 về tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMTVN (thay thế cho các nội dung tại QĐ số 82) với nhiều điểm mới bổ sung để Quỹ hoạt động mạnh và hiệu quả hơn.

Quỹ đã phê duyệt cho vay 59 dự án bảo vệ môi trường tại hơn 20 tỉnh/ thành trên cả nước với tổng mức cho vay hơn 175 tỷ đồng; tiến hành tài trợ cho 31 nhiệm vụ khắc phục sự cố môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, giải thưởng về môi trường; đã xây dựng quy trình, hồ sơ tiếp nhận tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản…

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường, một trong những tồn tại hiện nay của Quỹ BVMTVN là thiếu văn bản quy phạm pháp luật, thiếu cơ sở vật chất và tổ chức mạng lưới. Để khắc phục những tồn tại này, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Quỹ, trước hết phải củng cố tổ chức mạng lưới để hướng tới một ngân hàng đặc biệt trong tương lai và để thu hút sự quan tâm của các tổ chức nước ngoài. Muốn vậy, Quỹ cần tiếp tục tham khảo thêm các mô hình Quỹ đặc biệt của các nước, đồng thời cũng cần phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính rà soát lại các văn bản, để có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Về vấn đề nguồn bổ sung từ ngân sách, Thứ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính quan tâm để nguồn ngân sách 500 tỷ đồng được chuyển về Quỹ trước năm 2010. “Môi trường tương lai sẽ là tiềm năng đem lại nguồn tài chính rất lớn và là một trong những hướng chủ đạo của Quỹ. Để tiếp cận được các tiềm năng vay vốn, Quỹ cần đặc biệt chú trọng các dự án trong Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ (xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng), cải tạo các lưu vực sông và xử lý rác sinh hoạt”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị thuộc Bộ TN&MT và Quỹ phải “biến” Quỹ BVMTVN thành một ngân hàng đặc biệt.

Theo dự kiến, năm 2009, Quỹ BVMTVN sẽ cho vay lãi suất ưu đãi 100 tỷ đồng; tài trợ và đồng tài trợ 15 tỷ đồng; bổ sung vốn điều lệ 150 tỷ đồng; bổ sung 50 tỷ đồng từ phí bảo vệ môi trường; 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp cho hoạt động quản lý về môi trường.