Điều chuyển vốn dự án xây dựng kè chống sạt lở vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình giai đoạn I

ThienNhien.Net – Ngày 5/2, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý để UBND tỉnh Hòa Bình điều chuyển vốn từ công trình kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà đoạn xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn sang dự án kè bờ sông Đà phường Đồng Tiến và xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình để tập trung hoàn thành công trình, không được điều chuyển vốn cho các dự án khác.Phó Thủ tướng yêu cầu, UBND tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể về số vốn điều chuyển nêu trên để theo dõi, quản lý.

 
Trước đó, ngày 25/12/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 2010/TTg-KTN giao Bộ Tài chính tạm ứng 50 tỷ đồng cho tỉnh Hòa Bình đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở cấp bách bờ sông Đà, đoạn xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn.
 
Tháng 3/2008, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý Bộ Tài chính ứng trước 20 tỷ đồng để triển khai đầu tư xử lý cấp bách công trình kè bờ sông Đà phường Đồng Tiến và xã Sủ Ngòi.