Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Năm 2009, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm 7 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gồm Cty CP Cồn, rượu Hà Nội; Cty liên doanh vật liệu xây dựng Sunggei Way; Cty Dệt Hà Nội 1; Cty Dệt 8/3; Cty CP Cồn, Giấy, Rượu Hà Tây; Bãi rác Kiêu Kỵ; Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; Bệnh viện Đống Đa.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên Môi trường Hà Nội ngày 5/1. Theo đó, trong năm 2009, Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện 5 dự án trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn TP giai đoạn 2; khảo sát thực địa xây dựng vùng phòng hộ vệ sinh, độ sâu cho phép khai thác các giếng khoan khai thác nước dưới đất giai đoạn 2; lập quy hoạch vùng cấm khai thác và cho phép khai thác sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố; triển khai dự án xây dựng bản đồ ngập lụt.

Cũng trong năm 2009, Sở TNMT Hà Nội sẽ tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường của từng làng nghề, đồng thời chỉ đạo các địa phương có làng nghề tổ chức quy hoạch các điểm, cụm làng nghề tập trung hoặc xây dựng hệ thống thu gom xử lý chất thải, nước thải, v.v…