Long An: ô nhiễm môi trường quanh nhà máy giấy

ThienNhien.Net – Nhận được phản ánh của nhân dân về tình trạng ô nhiễm xung quanh Nhà máy sản xuất giấy của Công ty TNHH thương mại sản xuất giấy và bao bì giấy Trường Sơn, ngày 16/12/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủ Thừa tiến hành khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường nước kênh xung quanh khu vực Nhà máy sản xuất giấy Trường Sơn tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Qua buổi khảo sát nhận thấy chất lượng nước kênh nội đồng xung quanh khu vực Nhà máy giấy Trường Sơn có màu đen. Hiện tại người dân xung quanh khu vực sử dụng nguồn nước này để sản xuất nông nghiệp, do đó nước trên các ruộng lúa xung quanh khu vực Nhà máy cũng có màu đen.

Theo phản ánh của người dân xung quanh khu vực Nhà máy, từ khi Sở Tài nguyên và Môi trường Long An lắp đường thoát nước thải của Nhà máy ra kênh Thủ Thừa, chất lượng nước tại kênh này bắt đầu có dấu hiện ô nhiễm dần và đến thời điểm hiện nay thì nước kênh trở nên ô nhiễm nặng và có màu đen.

Ngoài ra, trong quá trình đốt trấu phục vụ sản xuất, Nhà máy cũng gây ô nhiễm bụi trấu đến các hộ dân xung quanh khu vực.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm chất lượng môi trường nước trên con kênh để có biện pháp xử lý triệt để.