Công bố Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Chiều 22/12, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã công bố Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu vừa được Chính phủ phê duyệt. Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các Viện nghiên cứu, tổ chức chính trị – xã hội và đại diện các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam…

Tại lễ công bố, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế đều cam kết sẽ phối hợp, hỗ trợ Việt Nam về nguồn nhân lực, tài chính… để thực hiện Chương trình này. Tuy nhiên, để việc hợp tác được hiệu quả và lâu dài, theo đại diện Đại sứ quán Nauy, các nhà khoa học Việt Nam cần có những nghiên cứu cụ thể về tác động của biến đổi khí hậu tới mọi lĩnh vực, làm cơ sở để xây dựng các chính sách, kế hoạch giảm nhẹ và thích ứng.

Đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) khẳng định WB sẵn sàng huy động các nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu. Đặc biệt Quỹ thích ứng biến đổi khí hậu mà các nhà tài trợ ủy thác của WB quản lý sẽ là một nguồn tài chính quan trọng. “Điều quan trọng là phía Việt Nam phải xây dựng được một cơ chế tài chính rõ ràng, minh bạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ này”, đại diện WB nói.

Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu được phê duyệt ngày 2/12/2008 theo Quyết định 158/QĐ-TTg chỉ rõ nguyên tắc thực hiện là phát triển bền vững, đảm bảo tính hệ thống, tổng hợp, liên ngành, liên vùng, bình đẳng về giới, xóa đói giảm nghèo.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình sẽ do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ TN&MT làm Phó Trưởng ban Thường trực. Bộ TN&MT được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và tổ chức thanh tra, kiểm tra, định kỳ sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Tại lễ công bố, Bộ TN&MT đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP 14) và Hội nghị lần thứ 4 các bên tham gia Nghị định thư Kyoto (CMP4) được tổ chức tại TP. Poznan (Ba Lan) từ 1 đến 12/12. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn cấp cao, Bộ trưởng Bộ TN&MT Phạm Khôi Nguyên cùng tham dự.

Tại hội nghị COP14, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã giới thiệu Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam và bày tỏ mong muốn Hội nghị Poznan lần này sẽ mở ra một triển vọng mới, xác định được các quan điểm chung cũng như cơ chế tài chính mới, trong đó có việc vận hành Quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển, nhất là các nước dễ bị tổn thương, trong việc ứng phó với nguy cơ này, hướng đến phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng đồng thời kêu gọi các nước phát triển cần thiết lập một chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các nước đang phát triển chịu nhiều ảnh hưởng nhất của mực nước biển dâng.