Hỗ trợ kinh phí và lúa gạo cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định trích 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2008 hỗ trợ một số địa phương mua giống cây trồng, giống thủy sản để phục hồi sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, giao thông, làm vệ sinh môi trường sau đợt mưa lũ vừa qua.

Kinh phí trên được phân bổ cho các tỉnh gồm: Bình Định 30 tỷ đồng, Quảng Ngãi và Phú Yên mỗi tỉnh 15 tỷ đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.

Để kịp thời cứu đói cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng cũng quyết định xuất cấp (không thu tiền) 6.600 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Lạng Sơn và Bình Định (mỗi tỉnh 500 tấn), Quảng Bình (3.000 tấn), Quảng Nam và Phú Yên (mỗi tỉnh 1.000 tấn), Quảng Ngãi (400 tấn), Khánh Hòa (200 tấn).
 
Đồng thời, Thủ tướng quyết định xuất cấp (không thu tiền) 275 tấn lúa giống từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương khôi phục sản xuất. Cụ thể, Bình Định được hỗ trợ 75 tấn lúa; các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa mỗi tỉnh được hỗ trợ 50 tấn lúa.