TP. Hồ Chí Minh: Tập trung xử lý rác thải, nước thải

ThienNhien.Net – Theo Chỉ thị của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) phải xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới thu gom, đấu nối hệ thống thoát nước thải của tất cả các doanh nghiệp để đưa vào vận hành trạm xử lý nước thải tập trung ổn định, đạt tiêu chuẩn môi trường trước ngày 31/12/2008.

Các cơ quan chức năng của thành phố cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các doanh nghiệp sản xuất phát sinh nhiều nước thải, khí thải; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại các cửa xả của hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các KCX, KCN sẽ được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải.

Để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh khu xử lý rác và suốt tuyến thu gom, vận chuyển, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ kiểm tra, giám sát việc vận hành các Khu xử lý rác Đa Phước, Phước Hiệp đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đồng thời thường xuyên giám sát công tác thu gom, vận chuyển rác về các khu xử lý.

Thành phố cũng lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn; triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực xử lý nước thải y tế.

Liên quan đến việc khắc phục ô nhiễm sông Thị Vải, TP. Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các tỉnh lân cận để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường của khu vực; khẩn trương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các tỉnh trong lưu vực hệ thống sông Đồng Nai khẩn trương xây dựng, thực hiện các dự án thuộc Đề án, tổng thể xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lưu vực sông Đồng Nai, trong đó có sông Thị Vải.