Chung vai chung sức

ThienNhien.Net – Đâu phải chỉ có người lớn mới biết lên rừng kiếm củi. Tuy không phải là lao động chính trong gia đình song các em cũng biết đi nhặt củi về giúp cha mẹ nấu nướng. Trẻ em miền núi thiệt thòi hơn so với trẻ em thành thị về đời sống vật chất và các em phải lăn lộn với miếng cơm manh áo từ khi còn nhỏ. Tuy vậy nét hồn nhiên, thơ ngây vẫn còn nguyên trên gương mặt các em.

Chung vai chung sức