Cơ hội phát triển của ngành nông nghiệp hữu cơ

ThienNhien.Net – Nhờ những nỗ lực của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), những người nông dân tại các nước phát triển nông nghiệp hữu cơ sẽ có nhiều cơ hội tham gia vào thị trường thế giới nhờ có hai công cụ mới áp dụng cho sản xuất nông nghiệp.

Các công cụ mới này là kết quả 6 năm hợp tác làm việc của FAO, Tổ chức Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) và Hiệp hội các nước theo trào lưu nông nghiệp hữu cơ (IFOAM). Đây là những tổ chức bảo hộ cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo lập vị trí của những sản phẩm này  trên thị trường quốc tế.

Công cụ thứ nhất giúp người ra quyết định đánh giá chất lượng của sản phẩm và quy trình chế biến theo tiêu chuẩn cho phép ở một vùng nào đó phù hợp với tiêu chuẩn chung trên toàn thế giới. Công cụ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông  thương mại trong khi đó vẫn bảo đảm cho các sản phẩm hữu cơ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và sinh thái của địa phương.

Công cụ thứ hai đòi hỏi các sản phẩm của ngành sản xuất hữu cơ phải đạt được chứng chỉ của IROCB do Tố chức quốc tế cấp giấy chứng nhận về sản phẩm hữu cơ thì mới được phép xuất nhập khẩu.

Hai công cụ nói trên đã được phê duyệt tại một buổi Hội thảo cuối cùng bàn về nông nghiệp hữu cơ tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2003 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên liên quan: FAO, UNCTAD, IFOAM,  cùng đại diện của chính phủ, các cơ quan liên chính phủ, khối tư nhân, giám sát và những người đại diện có liên quan. 

Thị trường tiềm năng

Ngành thương mại hữu cơ hiện tăng trưởng ở mức 15-20%/năm, và hơn 100 quốc gia đã có giấy chứng nhận xuất khẩu các sản phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế họ gặp trở ngại bởi vô số các tiêu chuẩn, quy định, và hệ thống đánh giá lệch pha nhau. Chính điều đó đã tạo ra rào cản rất lớn cho những nhà sản xuất nội địa vươn ra thị trường quốc tế hoặc nước bạn

Khi tiến hành sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, có rất nhiều cái lợi đem lại cho môi trường, xã hội, sức khỏe cộng đồng và cả cơ hội phát triển của người dân địa phương để cùng tiến đến phát triển bền vững. Chính vì thế, khi người mua lựa chọn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thì họ phải chấp nhận một mức gia cao hơn các sản phẩm nông nghiệp thông thường.

Alexander Mueller, một chuyên gia của FAO nhận xét: “Thị trường hữu cơ là thị trường kinh doanh bền vững, chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chuẩn phù hợp đối với các bên tham gia (nhà sản xuất và người mua không chỉ ở quốc gia đó mà còn là những quốc gia khác) để giảm bớt trở ngại cho việc cấp chứng chỉ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp phát triển”.