Biến đổi khí hậu và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự

ThienNhien.Net – Sáng nay, tại khách sạn Bảo Sơn diễn ra hội thảo “Biến đổi khí hậu và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự”. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi các tổ chức dân sự đang tích cực hoạt động trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, gồm Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam (VUSTA), Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED).

Mục tiêu của hội thảo nhằm  tăng cường nhận thức và trao đổi quan điểm về vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ghi nhận những đóng góp tích cực của một số tổ chức, cá nhân của Việt Nam tiêu biểu trong công cuộc ứng phó với BĐKH, và đặc biệt ra mắt và thảo luận sáng kiến thành lập mạng lưới “Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và BĐKH”. 

Ngoài ra, hội thảo tạo diễn đàn giới thiệu tổng quan về BĐKH; tác động của vấn đề này ở Việt Nam; cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BĐKH và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các hoạt động cụ thể liên quan đến lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc CERED cho rằng: Vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách đối với Việt Nam. Bên cạnh sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế thì chính người Việt Nam phải phát huy sức mạnh nội lực để giải quyết những vấn đề BĐKH ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Quyền Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội – Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế – VUSTA, nhấn mạnh “Với vai trò điều phối các hoạt động của thành viên, VUSTA nhận thấy cần phải xây dựng một diễn đàn chung cho các thành viên của mình nhằm trao đổi thông tin hoạt động và hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao nhận thức cho các tổ chức thành viên, lồng ghép vấn đề BĐKH vào chương trình hoạt động của mình, và cuối cùng là kết nối các tổ chức thành viên với các bên liên quan: các cơ quan của Quốc hội (vận động chính sách liên quan đến vấn đề BDKH và BVMT) Chính phủ, các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ để cùng giải quyết những vấn đề ở phạm vi quốc gia.”

Theo bà Hồ Thị Yến Thu, Phó Giám đốc MCD, việc ứng phó với BĐKH tại Việt Nam là công việc chung của tất cả các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam, trong đó vai trò của chính người Việt Nam là đặc biệt quan trọng. MCD là một tổ chức làm việc trực tiếp với cộng đồng ven biển – những người dễ bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ BĐKH nên MCD mong muốn hỗ trợ cộng đồng nhận thức được những vấn đề liên quan tới BĐKH tại chính địa phương mình, tiếp cận và ứng dụng các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với những tác hại do BĐKH gây ra với đời sống của họ. Từ những lý do trên MCD nhận thấy cần tham gia tích cực vào công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của đất nước.