Ổ rồng

ThienNhien.Net – Ổ rồng có tên khoa học là <i>Platycerium coronaceum</i>, thuộc họ Dương xỉ <i>Polypodiaceae</i>. Ổ rồng có kích thước lớn, thân rễ mọc bò, không có vẩy. Trên cây có hai loại lá: lá thu mùn và lá sinh dưỡng, trên mặt lá có nhiều lông hình sao. Ổ túi bao tử bao phủ hoàn toàn mặt dưới của một thuỳ hình thận hay thuôn ngang, có cuống, đi từ gốc của lá sinh sản. Ổ rồng sống phụ sinh trên các cây gỗ trong rừng thứ sinh và vùng núi ở một số nơi như Quảng Nam – Đà Nẵng, Đồng Nai và An Giang. Ổ rồng dùng trong dân gian để làm thuốc bó gãy xương hay chữa ghẻ

Ổ rồng