Phi lao

ThienNhien.Net – Phi lao có tên khoa học là <i>Casuarina equisetifolia</i>, họ phi lao <i>Casuarinaceae</i>. Phi lao được trồng làm rừng phòng hộ, chắn gió cố định cát ven biển. Có gỗ dùng làm cột, đóng đồ dùng, làm bột giấy, để đun…Phi lao này ưa đất phù sa sâu ẩm, đất chân đồi tầng dày, thành phần cơ giới nhẹ, ít chua hoặc gần trung tính nên được trồng ở một số nơi như: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ hay Nam Trung Bộ.

Phi lao