Bão số 3 (Fengshen), gió giật mạnh trên cấp 13

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13. Biển động dữ dội.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7 giờ sáng ngày 22/06, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, phía nam đảo Lu-dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.

Đến 7 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là 118 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão Fengshen di chuyển theo hướng giữa Bắc Tây Bắc và Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Đến 7 giờ ngày 24/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Trong 48 đến 72 giờ tới, bão Fengshen di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 25/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.