Điện Biên: Đầu tư mở rộng diện tích rừng sản xuất

Điện Biên đang tích cực vận động đồng bào các dân tộc trồng 1.000 ha rừng sản xuất trong mùa mưa năm nay bằng nguồn vốn 2 tỷ đồng từ chương trình 5 triệu ha rừng của Chính phủ và 1.620 triệu đồng vốn ngân sách địa phương hỗ trợ.

Các đơn vị như Xí nghiệp giống lâm nghiệp Tây Bắc, Ban quản lý rừng phòng hộ Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên đang khẩn trương cung cấp 2,2 triệu cây giống các loại như keo, cọ khiết, luồng Thanh Hoá đến từng xã giúp các hộ dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sản xuất.

Ông Vũ Hồng Bài, Chi cục trưởng chi cục phát triển lâm nghiệp tỉnh cho biết, với mức hỗ trợ theo Quyết định 147 hơn hẳn vụ trồng rừng năm trước nên người dân rất phấn khởi, hăng hái mở rộng diện tích trồng rừng sản xuất.

Tuy nhiên, hiện Điện Biên vẫn còn nhiều xã chưa tuyên truyền sâu rộng tính ưu việt của Quyết định 147 đến với người dân. Do vậy, nhiều hộ vẫn sợ mất đất làm nương, rẫy khi nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất.