Sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê

Hiện nay, 300 hộ các dân tộc trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tận dụng vỏ cà phê sản xuất gần 2.000 tấn phân vi sinh để bón cho cây cà phê trong niên vụ này.

Cách làm này vừa tiết kiệm được chi phí sản xuất, vừa tăng năng suất cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ưu điểm của phân vi sinh từ vỏ cà phê là dễ làm, tận dụng nguyên liệu, đầu tư ít nhưng có nhiều vi sinh vật có lợi cho đất, làm tơi xốp đất, tăng thêm độ màu mỡ, phòng trừ một số bệnh hại, nhất là đối với cây cà phê, góp phần tăng năng suất cây trồng.

Huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã liên kết với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh xây dựng thí điểm mô hình sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà phê mang lại hiệu quả kinh tế cao, sau đó hướng dẫn kỹ thuật sản xuất phân vi sinh này cho đồng bào về tự sản xuất bón cho cây trồng.

Mỗi niên vụ cà phê, Đắk Lắk có hàng trăm ngàn tấn vỏ cà phê khô, chủ yếu được người dân đốt bỏ, gây lãng phí khá lớn./.