Khởi công 2 nhà máy khí sinh học tại Tây Ninh

Ngày 28/04, Công ty Asia Biogas của Mỹ đã khởi công xây dựng hai nhà máy sản xuất khí sinh học biogas từ nước thải tại hai doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư 3 triệu USD.

Đây là hai nhà máy tạo nguồn năng lượng sạch từ xử lý nước thải của hoạt động sản xuất tinh bột khoai mì tại hai công ty là Công ty Khoai mì Tây Ninh và Công ty Tapioca Việt Nam.

Sử dụng công nghệ yếm khí, hai nhà máy này có công suất xử lý bình quân 3.000 m3 nước thải/ngày để tạo ra từ 10.000 m3 đến 12.000 m3 khí biogas/ngày, đáp ứng nhu cầu nhiên liệu phục vụ tại chỗ cho các nhà máy, thay thế hoàn toàn dầu đốt và điện.

Dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2009, hai nhà máy này sẽ làm giảm đến 90% mức độ ô nhiễm môi trường của nước thải từ hai nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Tây Ninh./.