Đô thị hoá: những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển

ThienNhien.Net – Một số chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu môi trường thế giới nhận định đô thị hoá cũng có nhiều tác động tích cực đến các vấn đề phát triển như đói nghèo, bình đẳng giới và các chính sách về môi trường.

Dự tính đến cuối năm nay, trên thế giới sẽ có một nửa dân số sống ở các vùng thành thị. Mặc dù đô thị hoá thực sự đem lại nhiều tác động tích cực nhưng chính phủ nhiều nước trên thế giới vẫn không muốn công nhận điều này. Một trong những lý do được giải thích là đô thị hoá gây khó khăn cho việc quản lý và cung cấp các dịch vụ cơ bản đối với một lượng lớn dân cư, mặc dù nó cũng đem lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế.

Theo các chuyên gia, những đô thị thành công là những đô thị biết kết hợp mở rộng kinh tế với việc tăng dân số và kết hợp sự phát triển kinh tế khu vực bắt kịp với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Muốn thành công, các đô thị phải đáp ứng được cả hai yêu cầu trên sao cho cả những người dân nghèo nhất cũng có cơ hội để phát triển. Những thành phố được tổ chức và quản lí tốt sẽ tạo ra một cuộc sống lý tưởng cho người dân và làm giảm khí nhà kính.