Thủ tướng cho phép thông quan 7.000 tấn thép phế liệu

Mới đây, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2043/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xử lý 7.000 tấn thép phế liệu nhập khẩu vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

“Hồi kết” của gần 7.000 tấn thép phế liệu bị phong tỏa

Phó Thủ tướng đã đồng ý với kiến nghị của Bộ TN&MT đã trình Thủ tướng tại công văn số 840 ngày 10/03, cho thông quan và xử lý lô hàng thép phế vi phạm trong lò điện hồ quang luyện thép của các nhà máy thép, có đầy đủ các thiết bị xử lý môi trường. Việc chọn nhà máy nào sẽ do Bộ TN&MT, Bộ Công Thương và Hiệp hội Thép VN phối hợp thực hiện.

Lý do theo Bộ TNMT giải trình là việc thực hiện theo hai hình thức xử lý tái xuất hoặc tiêu huỷ của cơ quan chức năng đối với các lô hàng này rất khó khăn. Việc tái xuất các lô hàng thép phế liệu này không thể thực hiện được do các nước xuất khẩu không đồng ý nhận lại. Trong khi đó, tiêu huỷ trong các nhà máy luyện thép tạo ra sản phẩm phôi thép lại có giá trị sử dụng.