Đất nước “Triệu Voi” chỉ còn 570 con voi

Lào nổi tiếng khắp thế giới như đất nước “Triệu Voi”, nhưng hiện chỉ còn khoảng 570 con voi, giảm 20% trong 1 thập kỷ qua.

Connie Speight, 83 tuổi, thầy giáo người Mỹ đã về hưu, đang ở Lào để góp phần bảo vệ voi, loài vật được xem là niềm tự hào của đất nước này.

Theo ông Connie, so với 12 quốc gia khác được xem là “ngôi nhà” của loài voi, Lào có điều kiện tốt hơn cả.

Đất nước “Triệu Voi” có diện tích rừng lớn, dân cư thưa thớt.

Tuy nhiên, cũng giống như những nơi khác, số lượng voi tại Lào đang giảm xuống nhanh. Những kẻ săn trộm, người khai phá rừng, nông dân… đang “góp sức” vào việc làm giảm số lượng voi tại Lào.

Nhiều dự án do nước ngoài tài trợ nhằm bảo vệ loài voi được triển khai tại Lào và đang mang lại kết quả tích cực. Chính phủ Lào cũng quan tâm tới việc bảo vệ loài voi.